14.10.2021

Rokovanie predsedu predstavenstva TRANSPETROL, a. s., s prezidentom a predsedom predstavenstva spoločnosti TRANSNEFŤ

Pracovné rokovanie predsedu predstavenstva Jána Horkoviča s prezidentom a predsedom predstavenstva spoločnosti TRANSNEFŤ Nikolajom Petrovičom Tokarevom v Moskve

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TRANSPETROL, a. s., Ján Horkovič sa dňa 14. októbra 2021 v Moskve zúčastnil na pracovnom rokovaní s prezidentom a predsedom predstavenstva spoločnosti TRANSNEFŤ p. Nikolajom Petrovičom Tokarevom.

Na stretnutí sa diskutovala téma obojstranne výhodnej bilaterálnej spolupráce v oblasti dlhodobých dodávok ropy a tranzitu ruskej ropy ropovodom Družba cez územie Slovenskej republiky. Obe strany zhodne konštatovali, že niekoľkoročná spolupráca spoločnosti TRANSPETROL, a. s., a TRANSNEFŤ vytvára úspešnú platformu na výmenu skúseností a poznatkov a zároveň prispieva k prehlbovaniu a rozširovaniu vzájomne výhodnej hospodárskej spolupráce v ropnej oblasti.

Foto: TRANSNEFŤ

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma