Preprava a skladovanie ropy pre slovenské hospodárstvo
Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. je jediným prepravcom ropy na území Slovenskej republiky potrubnými systémami – ropovodmi. Patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie podnikateľské subjekty na Slovensku, ktoré svojimi hospodárskymi aktivitami výrazne ovplyvňujú približovanie kvality života v našej krajine úrovni vyspelých európskych štátov.
dozvedieť SA viac
HLAVNÉ AKTIVITY

Preprava ropy

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., prostredníctvom svojho ropovodného systému, jediného na slovensku, zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie tak, aby dodala potrebné množstvo ropy predovšetkým pre slovenské hospodárstvo a ostatných obchodných partnerov.

Vnútroštátna a tranzitná preprava ropy a jej skladovanie sú hlavnou hospodárskou aktivitou akciovej spoločnosti. Prepravná kapacita ropovodu je 20 miliónov ton ročne.

viac info
Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Záleží nám na ekológii

TRANSPETROL, a. s. je naklonený zavádzaniu progresívnych informačných technológií, ktoré podporujú bezpečnú prevádzku ropovodného systému a prevenciu ochrany životného prostredia na území, v ktorom sa nachádza.

Ropovodný informačný systém (RIS) je vyvinutý ako priestorový technicko-environmentálny informačný systém na podporu kontroly prevádzkovania a údržby ropovodného systému.

viac info
Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.
To najdôležitejšie

Aktuality a tlačové správy

10.3.2021
Stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike

Pracovné stretnutie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti TRANSPETROL, a. s., Jána Horkoviča s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike J. E. Igorom Bratčikovom

viac info
23.9.2020
Vyvíjame maximálne úsilie na naplnenie našich cieľov

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., patrí medzi strategické podniky slovenského hospodárstva a ako prevádzkovateľ slovenského ropovodného systému zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie. O tom, čo jej dlhodobo pomáha pri upevňovaní strategickej pozície na trhu...

viac info
12.7.2020
Gazpromu výrazne klesli tržby z exportu plynu, v EÚ mu padol predaj o štvrtinu

Koncern Gazprom, ktorý má monopol na export plynu, utŕžil v druhom kvartáli tohto roka z predaja v zahraničí 3,5 miliardy amerických dolárov – najmenej od roku 2002. Vyplýva to z údajov ruskej centrálnej banky, na ktoré sa odvoláva ekonomický web finanz.ru. V medziročnom porovnaní sa príjem...

viac info

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma

Ropovodná sieť v Slovenskej republike