Preprava a skladovanie ropy pre slovenské hospodárstvo
Spoločnosť TRANSPETROL, a. s. je jediným prepravcom ropy na území Slovenskej republiky potrubnými systémami – ropovodmi. Patrí medzi najväčšie a najvýznamnejšie podnikateľské subjekty na Slovensku, ktoré svojimi hospodárskymi aktivitami výrazne ovplyvňujú približovanie kvality života v našej krajine úrovni vyspelých európskych štátov.
dozvedieť SA viac
HLAVNÉ AKTIVITY

Preprava ropy

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., prostredníctvom svojho ropovodného systému, jediného na slovensku, zabezpečuje tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie tak, aby dodala potrebné množstvo ropy predovšetkým pre slovenské hospodárstvo a ostatných obchodných partnerov.

Vnútroštátna a tranzitná preprava ropy a jej skladovanie sú hlavnou hospodárskou aktivitou akciovej spoločnosti. Prepravná kapacita ropovodu je 20 miliónov ton ročne.

viac info
Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Záleží nám na ekológii

TRANSPETROL, a. s. je naklonený zavádzaniu progresívnych informačných technológií, ktoré podporujú bezpečnú prevádzku ropovodného systému a prevenciu ochrany životného prostredia na území, v ktorom sa nachádza.

Ropovodný informačný systém (RIS) je vyvinutý ako priestorový technicko-environmentálny informačný systém na podporu kontroly prevádzkovania a údržby ropovodného systému.

viac info
Prečerpávacia stanica. Zelené potrubie.
To najdôležitejšie

Aktuality a tlačové správy

5.4.2022
Spoločnosť TRANSPETROL, a. s, dosiahla v roku 2021 rekordné úspory prevádzkových nákladov a vyprodukovala rekordný zisk

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., v roku 2021 dosiahla výnosy z hospodárskej činnosti spolu vo výške vyše 61,1 miliónov eur, pričom v roku 2020 mal TRANSPETROL, a. s., celkové výnosy vo výške 61,8 milióna eur

viac info
14.10.2021
Rokovanie predsedu predstavenstva TRANSPETROL, a. s., s prezidentom a predsedom predstavenstva spoločnosti TRANSNEFŤ

Pracovné rokovanie predsedu predstavenstva Jána Horkoviča s prezidentom a predsedom predstavenstva spoločnosti TRANSNEFŤ Nikolajom Petrovičom Tokarevom v Moskve

viac info
7.10.2021
Chceme odvádzať dobrú prácu, výziev je pred nami veľa

Tvrdými rokovaniami s dodávateľmi vlani dosiahli úspory z už uzatvorených investičných zmlúv vo výške 2,3 milióna eur. Zároveň sa môžu pochváliť o 210 % vyšším hospodárskym výsledkom oproti plánu schválenému bývalým vedením.

viac info

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma

Ropovodná sieť v Slovenskej republike